องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1


องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้งได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 1 เดือน มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
2022-08-05
2022-08-05
2022-07-27
2022-07-18
2022-06-13
2022-05-02
2022-04-18
2022-03-30
2022-03-03
2022-03-01