องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน


วันที่ 25 มกราคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ท่านนายกธนงค์ เทพังเทียม พร้อมด้วย ท่านรองนายกฯ อภัย ประพรม นายเกรียงศกดิ์ ศรีบุญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายเทพประสิทธิ์ นธิรมย์ นักพัฒนาชุมชน ได้เดินทางมาร่วมประชุมแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล ในคราวประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สัญจร ณ บ้านเต็งเตี้ย หมู่ที่ 12 และในการณ์นี้ ท่านนายก อบต.ทัพรั้ง ได้แจ้งเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ
2022-08-05
2022-08-05
2022-07-27
2022-07-18
2022-06-13
2022-05-02
2022-04-18
2022-03-30
2022-03-03
2022-03-01