องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
รายงานการปิดงบประจำปี


ประกาศรายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปี 2559

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศรายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปี 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ต.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพรั้ง