องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
รายงานการปิดงบประจำปี


ประกาศรายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ ประกาศรายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพรั้ง