องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพรั้ง