โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์-ถังแชมเปญ ม.8 [ 13 มิ.ย. 2567 ]
........................................................................................
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำในหมู่บ้าน ม.3 [ 13 มิ.ย. 2567 ]
........................................................................................
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรอบหมู่บ้านหนองยาง ม.7 [ 13 มิ.ย. 2567 ]
........................................................................................
โครงการก่อสร้างคอนเวิร์สบล็อก ม.18 [ 13 มิ.ย. 2567 ]
........................................................................................